Όποια εργασία και να χρειαστεί το όχημα σας, είτε πρόκειται για προγραμματισμένη συντήρηση, είτε για αναλώσιμα υλικά που απορρέουν από την συντήρηση ή ακόμα και επισκευές που χρειάζεται το όχημα, που οφείλονται σε μηχανικές βλάβες, με την επίδειξη της κάρτας που συνοδεύει το συμβόλαιο συντήρησης Excellent είστε καλυμμένος για το κόστος όλων των επισκευών.

Γενικοί όροι συναλλαγών Συμβολαίου Συντήρησης

Πατρ. Γρηγορίου Ε' 48-50
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210 8948626, 29
Fax: 210 8941856

© 2015 Πέτρος Παρασκευάς
Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz

43

χρόνια φροντίδας
Π.Παρασκευάς 
Back to Top