Δωρεάν Ετήσιος Καλοκαιρινός Έλεγχος.

Δωρεάν Ετήσιος Ανοιξιάτικος Έλεγχος.

Δωρεάν Οπτικός Έλεγχος.

Δωρεάν Ετήσιος Χειμερινός Έλεγχος.

Για για να περάσετε ΚΤΕΟ... χωρίς εκπλήξεις!.

Πατρ. Γρηγορίου Ε' 48-50
16674 Γλυφάδα
Τηλ: 210 8948626, 29
Fax: 210 8941856

© 2015 Πέτρος Παρασκευάς
Εξουσιοδοτημένος Επισκευαστής Mercedes-Benz

43

χρόνια φροντίδας
Π.Παρασκευάς 
Back to Top